Adatvédelem

Nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségnek eleget tettünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A szolgáltató mind a tájékozódás, mind a vásárlás tekintetében tiszteletben tartja, biztonságosan őrzi és bizalmasan kezeli a felhasználók személyes adatait – figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre –, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja át.

Az adatokat a szolgáltató védi – különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

Azonban kizárólag arra az esetre, ha a szerződés teljesítéséhez a szolgáltató harmadik személyt vesz igénybe, a vásárló (felhasználó) felhatalmazza a szolgáltatót, hogy ezen harmadik személy részére, a harmadik személy által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges adatokat kiadja.

A regisztrációnál megadott adatokat a szolgáltató az alábbi célokra használja:

• megrendelés teljesítése,
• a rendeléssel kapcsolatos információk megküldése,
• az aktuális ajánlatainkról a vevők hírlevélben történő tájékoztatása, amíg ezen szolgáltatáshoz való hozzájárulását a vevő vissza nem vonja.

A szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (pl. IP-cím, látogatás időtartama stb.), amelyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más site-ok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ezen adatokat a szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A vásárláskor a szolgáltató adatbázisában rögzítésre került adatokat saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését.

A szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak-e/helytállóak-e.

A vevő az előző pontban hivatkozott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak.

Kiemelt fontosságú jogszabályok

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Phone: +36 (20) 971-1964
H–1095 Budapest, Mester u. 61. fszt. 3.
Mester u. 61. fszt. 3.
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image